Caroline vraagt hoger vermogen 648AM

op .

martinfishercarolinedx252021Radio Caroline heeft bij de Britse media- en telecomregulator Ofcom een aanvraag ingediend om het vermogen van zijn middengolfzender (648 kHz) te verhogen van 4 naar 16 kW. Het is nog onduidelijk of de aanvraag kans op slagen heeft, maar het dossier zelf is alvast uitstekend opgemaakt. Caroline deed de aanvraag al op 18 februari, maar ze werd pas deze week opgemerkt op de website van Ofcom. De Caroline-organisatie kreeg in 2021 toestemming om het vermogen op 648 kHz, vanuit Orfordness, op te trekken van 1 naar 4 kW ERP.


Dat betekent dat de – toen tweedehands op de kop getikte – Harris-zender ongeveer 8 kW aan stroom verbruikt, omdat tussen zender en antenne altijd een deel vermogen verloren gaat aan stralingswarmte.

De nieuwe aanvraag heeft het specifiek over een toename van het signaal met 6 dB. In straal komt dat ongeveer neer op een verdubbeling van het bereik. In een toekomstige 66 dB-zendcirkel, zoals Ofcom die hanteert, vallen langs Britse kant stadjes als Kings Lynn in Norfolk, Cambridge, Bishops Stortford/Harlow, Hastings en Tunbridge Wells daaronder, naast een betere dekking op de M25 en A21.

Caroline is nu al aanwezig op de smallscaleDAB-muxen in Norwich, Cambridge en Kings Lynn, wat het plausibel maakt om een sterker middengolfsignaal te verdedigen als een optimalisatie. Ook de dekking in het oosten van Londen overlapt op dezelfde manier met de aanwezigheid op de Londense SSDAB die ook een deel van de M25 dekt.

Deze aanvraag is voor Radio Caroline sowieso een delicate evenwichtsoefening. De zendvergunning van Caroline valt immers onder die van de Britse community-radio’s. Naast een beperking op reclame-inkomsten houdt zo’n licentie ook een beperking op het zendvermogen in. Als Ofcom het verzoek inwilligt, dan zal Caroline sowieso (in zendvermogen) de sterkste Britse community-radio worden.

Caroline verdedigt zich dan ook steeds als een “community of interest”, dus niet als geografische of geopolitieke gemeenschap. Waarmee Caroline in feite impliciet verwijst naar zijn dagen als zeezender toen het station in een erg ruime regio een grote aanhang had bij de zogenaamde ‘anoraks’. “We verwelkomen alle luisteraars die onze brede muziekprogrammering en ‘appeal’ interessant vinden, in plaats van de niche- en narrowcast-formaten van veel andere stations.”

In het voordeel van Caroline spreekt alvast het feit dat Ofcom geen internationale vermogensbeperkingen kan inroepen voor de 648 kHz. Ook het ‘overspill’-bereik op het Europese vasteland (België, Nederland en Frankrijk) wordt in het dossier aangehaald en wordt – in de mate van het mogelijke – verdedigd.

Concreet vraagt Caroline een zendvermogen van 16 kW, wat (met het stralingsverlies) wellicht zal neerkomen op een geproduceerd vermogen van ongeveer 20 kW. Op langere termijn wil Caroline de volledige 27 kW van de zender benutten. Dat laatste staat met zoveel woorden in het dossier, maar het is geen onderdeel van deze aanvraag.

De organisatie verwijst in de aanvraag voorts naar het – met donaties gefinancierde – zonnepanelenpark “dat in maart in gebruik zal worden genomen”. Dat is intussen effectief het geval. Op de website van Radio Caroline vind je sinds kort, bovenaan rechts, zelfs een ‘Solar Power Meter’, die aangeeft in hoeverre de zonnepanelen het momenteel benodigde vermogen kunnen produceren. Op de zonnige momenten staat die meter altijd ruim het groen.

Momenteel wordt het overschot aan geproduceerde zonne-energie aan Cobra Mist geschonken, de huidige eigenaar van de zendersite Orfordness. Dat is een wederdienst omdat Cobra Mist eerder afzag van de 10 procent toeslag op de elektriciteitsfactuur die aanvankelijk werd aangerekend. In de toekomst hoopt Caroline 20 procent van de overcapaciteit te kunnen opslaan in batterijen.


Foto: Caroline DJ en zendertechnicus Martin Fisher bij Caroline's Harris AM zender (Copyright: Radio Caroline)

Bron/tekst: RadioVisie / MediaPages

Tags: Nieuws Archief