Unieke beelden Mebo I en II

op . Gepost in Noordzee Archief

videomeboalexjuli2023Net als veel andere zeezenderfans heeft ook Alex van den Hoek een fascinatie over wat er precies met de Mebo I en II is gebeurd na 31 augustus 1974. Alex heeft nu een video samengesteld en online gezet met beelden van de Mebo II en I uit precies die periode. Alex schrijft er dit over: "Vandaag iets speciaals voor de echte Die-Hard RNI fans. Een video uit het Freewave archief. Helaas in een bar slechte kwaliteit en slechts een minimaal aantal stukjes originele audio, maar voor de echte fans van RNI waarschijnlijk zeker het bekijken waard".


Alex schrijft verder: "De maker van de video is bij ons helaas niet bekend, maar misschien na deze post. Het is een oude zwart/wit video opname van 11-14 januari 1977 over de verkoop en de betalingen van de beide MEBO schepen, en de tocht van Slikkerveer naar Rotterdam en richting Noordzee. Verder ook nog beelden van een beschadigd Duits schip wat door de MEBO 2 aan de kade in Rotterdam geramd werd bij af aanmeren".

In Freewave 375 van februari 2005 stond hierover o.a. het volgende te lezen: “Het was ruim kwart over twaalf in de morgen op 14 januari 1977 dat na een oponthoud van bijna 2,5 jaar de schepen uiteindelijk Slikkerveer zouden verlaten en via de rivier de Maas en andere obstakels de weg naar de vrije zee zouden verkiezen. Voorafgaand waren er tal van geruchten geweest over een eventueel plotseling vertrek van het zendschip en haar eventuele toekomstige doelen en op het moment dat de schepen daadwerkelijk vertrokken hadden de meeste mensen getwijfeld aan de waarheid van de berichtgeving – uitgezonderd degenen die daadwerkelijk aanwezig waren. Hans Hogendoorn troffen we aan, in dienst van de Wereldomroep om een reportage te maken van het vertrek, waarbij hij onder meer Kapitein Van der Kamp interviewde. Pas een dag voor het vertrek was de brief binnengekomen waarin de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag verklaarde dat de beslaglegging van de MEBO II tot een einde was gekomen en dat men zonder problemen het land zou kunnen verlaten, en zich daarbij moest houden aan de regulatie en begeleiding van douaneambtenaren tot in internationale wateren. Aan boord van zowel de MEBO II als de MV Angela, beter bekend als de eerdere MEBO I, waren negen bemanningsleden. De leiding aan boord van het zendschip was in handen van Kapitein Van der Kamp, die eerder al gezagvoerder was geweest aan boord van de MV Mi Amigo. Hij was afkomstig uit Den Haag en zijn hoofdtechnicus was Joop du Pau, die in RNI-dagen ook al op het zendschip had gewerkt. Daarnaast was Robin Banks aanwezig als zendertechnicus. Eindverantwoordelijke namens de eigenaren was de uit Zwitserland afkomstige Max Stapfer, die tijdens de tocht werd vergezeld door zijn vrouw. Op de Angela stond de bemanning onder leiding van Herman B. de Zwart, afkomstig uit Hoek van Holland en broer van Werner de Zwart, eens kapitein aan boord van de Mi Amigo in 1975, toen de Britse autoriteiten een raid uitvoerden op het op drift geslagen zendschip van Radio Caroline en haar zusterstation Radio Mi Amigo. Daarnaast waren de Nederlandse technici Coos van Duinen en Dirk Adrichem aanwezig. Alle andere aanwezige bemanningsleden op beide schepen waren afkomstig van de Kaap Verdische Eilanden.”

Aanvulling Alex van den Hoek op Freewave artikel: Hierbij wil ik nog wel opmerken dat Hans Hoogendoorn pas in 1994 voor de Wereldomroep is gaan werken en hij het zich ook niet herinnert aanwezig geweest te zijn.

Aanvulling 2 Alex van den Hoek Freewave artikel
: Kapitein van der Kamp die de tocht met de MEBO 2 naar Libië uitvoerde was ook de man op de vele foto’s van de Mi Amigo in december 1972 bij de muiterij met het geweer in de aanslag op de brug.Bron/tekst: Alex van den Hoek / MediaPages

Video: Alex van den Hoek / MediaPages

Bron Freewave artikel: https://freewave-nostalgie.nl/wp-content/uploads/2016/11/Freewave-375.pdf

Tags: Zeezenders