De memo van Gerard Smit

op . Gepost in Noordzee Archief

Gerard Smit memoEr blijven bij regelmaat prachtige documenten uit de geschiedenis van de zeezenders boven water komen. Zo vond Hans Knot recent een interne memo van Radio Noordzee DJ Gerard Smit. De memo zit vol humor en is deels geschreven in de stijl van de, destijds zeer populaire Sjef van Oekel. Hans vroeg Gerard Smit om commentaar. Lees nu het verhaal van Hans en bekijk een scan van de memo.

DE INTERNE MEMO VAN GERARD SMIT
Tekst: Hans Knot

Een interne memo van 29 juli 1974 van ‘Het Genie’ gericht aan Harrie de Winter van RNI kwam recentelijk boven water. Het was Gerard Smit die het aan boord van de MEBO II schreef en het destijds kopte met ‘band of bant?’ De tekst luidde als volgt:

‘Geachte Heer de Winter. Naar aanleiding van Uw aanvrage om een offerte met betrekking tot bespeelde banden, zend ik U hierbij 1 exemplaar bespeeld en wel, met de stem van o­nze topartiest de Heer S. v.Oekel. Verder kunt U misschien ook nog enige liederen van het genie zelf beluisteren. Ik zou dus willen stellen dat deze band zeer de moeite waard is, maar wil U wel waarschuwen voor eventueel misbruik, die uit het gebruik van deze band voortvloeien zullen eerlijk gedeeld dienen te worden, reeds.

Mocht U enige leggende gelden hebben, dan kunt U deze zonder meer op mijn bankrekening over maken. U hoeft hiertoe geen speciale schriftelijke toestemming mijnerzijds voor te hebben, maar kunt U deze gelden dus rechtstreeks of zondermeer storten. Heel fijn. Vertrouwende dat een en ander duidelijk, maar toch helder door gekomen is, wil ik verder geen woorden meer vuil maken aan dit o­nderwerp. Potverdomme, ik hoor niks. Ik zou zeggen de ballen, de groeten, het beste (nee, niet dat blad!) of zie maar en is er ook wat te drinken? Oftewel veel plezier over en sluiten maar en Houdoe.’ Was getekend Gerard Smit.

In de tijd dat dit geschreven werd was het soms weken voordat je op een antwoord kon wachten. Heden ten dage is het een fluitje van een cent en prachtig te zien hoe Gerard destijds zijn eigen manier van ‘spreken’ in dit schrijven met ‘Van Oekelsstijl’ vermengde. Het kon niet anders of ik moest Gerard maar eens mailen. Hij is al jaren woonachtig in Suriname: ‘Beste Gerard, vraag niet hoe, maar ingesloten document hoort sinds enige tijd tot mijn archief. Kun je iets meer vertellen over de achtergrond van de inhoud! Alles verder goed met je. Een tijd niets van je gehoord. We hadden over het jaar 1970 afgelopen zaterdag een reünie van RNI erg leuk om velen weer te zien. Jan Harteveld en Joop du Pau, die er toen in 1970 ook al waren, doen ook jou de groeten!’

Binnen vijf uur was het antwoord van Gerard Smit in Groningen aangeland: ’Hai Hans, zover deze oude heer zich kan herinneren vroeg Harry indertijd om een band met materiaal van Sjef van Oekel, die wij van Driemaster, maar vooral van Buitengaats, zo'n een beetje als o­nze troetelopa hadden geadopteerd. Harry vond de kreten van Sjef prachtig. Aangezien ik altijd nog gekker dan Van Oekel zelf was en ben, vond ik dat een begeleidend maf en in ‘Van Oekelstijl’ memo op zijn plaats was. Zoals ik geregeld gekke memo's rondstuurde. Ach, ja, aan boord van een schip wil je je nog wel eens vervelen. De een ging dan naar zijn hut (een handwerkje doen?) de ander was bezig de creativiteitsspieren te trainen en te o­ntwikkelen. Aan jou de keus waar ik me vooral mee bezig hield.

Vraag niet hoe, maar soms heb ik van die flitsen van verstandsverheldering. Zo flitste het me zojuist te binnen dat de liederen waarover ik het heb in dat memo, door mij geschreven waren. (idiote teksten op bestaande melodieën, zoals: ‘Knijp in mijn neus, ik moet niezen’, etc) Waar ik dacht met ‘het genie' Van Oekel te bedoelen, doet die ‘verstandsverheldering flitslamp’ een ander licht schijnen op deze term. Harry en ik hadden in die tijd de gewoonte om mij gekscherend, wat ik ben de bescheidenheid zelve (ja, ja...) te betitelen als ‘het genie’..ach ja, we waren jong en o­nbedorven (ha ha). Het gaat hier nog steeds prima met me. Speel met verve de rol van Popi radio en teeveemannetje en o­ntwikkel me ook als videoclipschrijver en regisseur. En daarmee lijk ik wel weer op Van Oekel, die werd ook pas op latere leeftijd beroemd. Nog plannen om eens langs te komen? Over en sluiten maar en houdoe.‘