Het Veronica archief 2

op .

Start laatste uur VeronicaVeel mensen vragen de laatste tijd: "Hoe is het met het archief?” Nou, dat schiet aardig op! Aan programmabanden hebben we alle originele masters zo langzamerhand wel gehad. Maar dat mag ook wel, we zijn bijna twee jaar bezig.

Zo af en toe duikt er nog een verdwaalde band op en meldt een oudcollega zich die nog wel wat op zolder heeft liggen. Het grappige is, dat al die mensen die banden allang niet meer kunnen draaien omdat ze de daarvoor geschikte bandrecorder niet bezitten. Pas geleden doken er nog een aantal Rolling Stones shows op en de persoon die ze heeft kan met die grote banden niks. Dus we hebben in ruil voor de banden aangeboden om er een aantal op CD te zetten.

Foto's
Ook komen er bij de oudcollega’s mooie foto’s of dia’s te voorschijn die een mooie kijk in de toenmalige Veronica-keuken geven. Zo zitten inmiddels zo’n 300 dia’s van collegatechnicus Dick Boll gescand in de computer. Van hem is de mooie foto van het zojuist gestarte laatste uur (foto boven) op 31 augustus 1974. Samen met de al aanwezige dia’s en foto’s hebben we er nu al zo’n 900! Binnenkort krijgen we via een “U-bocht” alle dia’s, zo’n 180, tot o­nze beschikking van een oudcollega die ze in 1975 “weg deed”. Lex Harding stelt ook z’n grote collectie foto’s ter beschikking evenals een grote hoeveelheid documenten. En na al die jaren kunnen ze worden opgenomen in o­ns archief.

DocumentenGesproken brieven
Van Karel van der Woerd,die sinds enkele jaren in het buitenland verblijft, kregen we de gesproken brieven (foto links) van hem en Tom Mulder (Klaas Vaak), welke ze gedurende een studiereis maakten in de USA. Dat was in de eerste weken van april 1973.Logboek Ad Bouman had het zogenaamde “logboek” (foto rechts) dat werd bijgehouden tijdens de tournee van de mobiele studio in juni 1974 in het kader van de actie “Veronica aan land”. Het waren de belevenissen van o­ns tijdens die dagen. De afbeelding is van 12 en 13 juni 1974 in Schoorl en Bergen. Ook alle relevante artikelen uit Veronica bladen tot aan 1975 zijn in de computer “verdwenen”. De honderden documenten die ik zelf altijd bewaard heb en die een aantal jaren geleden al eens door Jelle Boonstra speciaal voor mij geordend en wel in drie mooie boeken zijn samen gevat gaan in de computer. Nee, de boeken zijn niet te koop. Al met al zijn er nu in de computer zo’n 2500 documenten gescand!

Website
Maar telkenmale wordt mij de vraag gesteld, wat wil je nu met al dat spul in dat archief? Een logische vraag dat wel. Het antwoord is even simpel: “nu even niks”. Eerst zijn we alles aan het verzamelen en dan gaan we kijken wat we nu precies hebben. En uiteindelijk is het de bedoeling om de geschiedenis van Radio Veronica als zeezender toegankelijk te maken via een website. En daar horen de audio opnamen dus ook bij. We denken dan aan een opzet zoals de jullie inmiddels welbekende Downloadclub. Hopelijk weten jullie nu zo’n beetje hoe de vlag er voor staat.

Dank
Ik wil toch een aantal mensen bedanken voor hun hulp die ik af en toe moet inroepen en die mensen staan altijd klaar. Dank dus o­nder andere: Niels Zack, Jelle Boonstra, Evert Stolman, Chris Visser, Douwe Dijkstra, Sieb Kroeske, Hans Knot en natuurlijk de “baas” van deze website, Wim van de Water. Zonder zijn niet aflatende inspanningen konden jullie al dat moois niet lezen en ook horen.

© tekst en foto's Juul Geleick