Presentatie Dit was Veronica

op .

Willem van Kooten en Jelle BoonstraOp woensdag 28 maart 2007 werd in de feestzaal van Uitgeverij De Bezige Bij in Amsterdam het boek "Dit was Veronica" van auteur Auke Kok ten doop gehouden. Het eerste boek werd officieel in o­ntvangst genomen door Willem van Kooten. Verder waren o.a. aanwezig: Jan van Veen, Norbert Jurgens en diverse oud bemanningsleden van het zendschip. Jelle Boonstra (foto) was er bij, maakte foto's en schreef een verslag.

DIT WAS VERONICA: LEZEN DAT BOEK!
Copyright tekst en foto's: Jelle Boonstra

Het is een bijzonder boek, absoluut, dat Auke Kok woensdag 28 maart ten doop heeft gehouden in de feestzaal van de Bezige Bij in Amsterdam: 'Dit was Veronica', heet zijn persoonlijke beschouwing waarin hij het fenomeen op een journalistieke, psychologische en analytische wijze heeft beslopen, zoals zijn uitgever het zo mooi zei.

Auke hééft wel wat met 1974 - het jaar van de grote maar ook o zo trieste finale van Veronica. Want hij schreef twee jaar geleden ook al '1974, wij waren de besten'- over de nederlaag van Oranje op het WK in Duitsland.

Dit nieuwe epos over Veronica heeft een prachtboek opgeleverd, het lezen waard, omdat vooral het tijdsbeeld van de jaren zestig en zeventig op een kundige manier worden teruggeroepen, met al het optimisme en de blijde verwachting die er bijhoorden en met de spannenden uitzending van zee.

Van Veronica eerst, en van Noordzee. En de bom die afging, eerst op de Mebo II daarna in de politieke wandelgangen van Den Haag. Willem van Kooten nam het eerste boek in o­ntvangst bij dit besloten feestje voor vrienden, meelezers en medewerkenden van of aan het boek.

Niet verwonderlijk, die keuze. Auke Kok is een bewonderaar van Willem - een DJ die nu ook nog moeiteloos nog zou mee kunnen op de radio. Gevat, snel in z'n denken, vaardig met taal - allerlei deugden die hij in z'n dankwoordje bepaald nog niet kwijt was geraakt.

Bij de Bezige Bij (waar Auke's uitgever Thomas Rap inwonend is) weten ze wel van schenken en van tappen, en weldra werd het dus weer bijzonder gezellig, een Amsterdamse incrowd op z'n best.

Van Kooten wilde graag even op de foto met Linda van Dyck, en daarna met Annemarie Oster, die er om o­nnaspeurbare redenen ook was, en toen wilde de dochter van Veronica-pionier Bep Slootmans graag een handtekening, en daarna liep het allemaal gezellig van de rails.

Aanwezig o­nder meer: Jan van Veen, oud-bemanningsleden van de Borkum Riff & Norderney, Norbert Jürgens, Ton van Draanen, Evert Vermeer, Jan Kuitenbrouwer, Tom Blomberg, uitgever Vic van de Reijt (die zijn Tunesboek, ook al zo'n prachtuitgave, op 11 april klaar heeft) en vele anderen, die met het kloeke boekwerk en iets van een wankele tred huiswaarts togen.

Lezen dat boek! U ook.


Foto's:
1: Willem van Kooten en Jelle Boonstra
2: Boek "Dit was Veronica"
3: Auke Kok
4: Willem van Kooten en Auke Kok
5: Willem van Kooten en Auke Kok
6: Linda van Dijck en Willem van Kooten
7: Jan van Veen en Willem van Kooten
8: Willem van Kooten en Annemarie Oster
9: Jan van Veen
10: Dochter van Bep Slootmans en Willem van Kooten
11: Willem van Kooten, Evert Vermeer en Paul van Gelder
12: Willem van Kooten, Vic van de Reijt en Jan Kuitebrouwer
13: Tom Blomberg, Ton van Draanen en Jan van Veen