Casema en UPC stoppen doorgifte Radio 192

op .

Radio 192Op 21 april 2004 hebben kabelmaatschappijen Casema en UPC de doorgifte van Radio 192 gestaakt. Dit is de reactie van Radio 192 stationmanager Michael Bakker: "Op 20 april jongstleden kregen wij bericht van zowel Casema als UPC dat op 21 april de doorgifte niet meer verzekerd zou zijn. Na een verkregen uitstel tot heden 13.00 uur heeft men toch besloten om de doorgifte te stoppen".


"Achter de schermen werkt de directie van Radio 192 - Henk van Ommen en Paul Montfroy - aan een passende oplossing om o­ns station te laten voortbestaan. UPC heeft vandaag de heer Montfroy telefonisch laten weten dat Radio 192 weer terug kan komen op de kabel indien er aan de financiële verplichtingen wordt voldaan.

Aan de andere kant voert de directie besprekingen met verschillende partijen teneinde Radio 192 te laten voortbestaan. Voor mij als stationmanager is dit besluit van de kabelmaatschappijen een enorme slag omdat ik tot het laatste moment de hoop had dat dit station zonder schade kon blijven uitzenden. Het is o­ns niet gegund. Hoe we nu verder gaan is ook o­nduidelijk. Graag zouden wij deze RNI week, waar gelukkig ook diverse adverteerders op af kwamen, door willen zetten. Maar zonder kabeldekking wordt het natuurlijk wel erg moeilijk.

Op 1 juni 2003 schreef ik dat Radio 192 gewond was maar nog niet verslagen. Nu lijkt het er echt op dat Radio 192 zich in terminale fase bevindt. Vanaf deze kant wil ik iedereen oprecht bedanken voor zijn trouw aan dit unieke station. Ik heb de laatste jaren geleerd wie je echte vrienden zijn. Mensen die net zoals ik voor hun idealen gaan. En iedereen kan alle kabels eruit trekken, maar dat gevoel van vriendschap blijft."

Bron: Michael Bakker